Om oss

Foreningen har ca. 200 medlemmer og et styre på fem personer.

Styret:

Vigdis Vågen (Leder) (2014-2018)
Randi Koren Bjertnæs (2014-2018)
Terje Bratberg (2012-2016)
Jan H. Hovde (2013-2017)
Laila H. Sve (2013-2017)
 
Varamedlemmer:
 
Jori Lønseth (2014-2018)
Alex Hansen (2014-2018)

Venneforeningen er representert i museets styre som følger:
 
Vigdis Vågen (2014-2018)
Karin Skogen (2013-2016) - persolig vara for Vigdis Vågen
Marit Aune (2011-2015)
Randi Koren Bjertnæs (2011-2015) - personlig vara for Marit Aune
 
 
Ved et eget valgt styre forvalter venneforeningen flere fond der avkastningen gis som økonomisk støtte til forskjellige formål ved museet, ikke minst til innkjøp av kunstgjenstander. Fondene består av midler som medlemmer av venneforeningen har donert gjennom tidene.
 
Fondsstyrets medlemmer er
 
Halvor Hjelm-Hansen (2011-2015)
Marte Høiem (2014-2018)
Christian Lykke (2013-2017)
Åshild Adsen - NKIM, vedtektsbestemt
 
Valgkomiteen består av
 
Marit Amdal (2013-2017)
Anne Lauvland (2013-2017)
Hjørdis Krogh (2011-2015)
 
Revisor
 
Kirsten Strand Bachke (funksjonstid ett år)


Venneforeningen er tilknyttet Forbundet for Norske Museumsvenner. Dette er en paraplyorganiasjon for ulike venneforeninger, men felles for dem alle er å støtte opp eget museum og bidra til aktiviteter omkring disse.